TVTA Vandaag

28-1-2020- Geen evenement & geen bardiensten vandaag


- Geen verjaardagen vandaag
Inschrijf formulier

Inschrijf formulier TennisVereniging TerAar

Persoons gegevens
Voorletters
Voornaam M V
Achternaam    
Adres Huisnr.  
Woonplaats Postcode  
Telefoon
Prive
Mobiel
E-mail
Geboortedatum    
     
Al eerder tennis gespeeld?
 
Sterkte
Bij
KNLTB-pasnummer    

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tennisvereniging Ter Aar (NL93RABO0300378475) om van zijn/haar onder genoemde IBAN rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en inschrijfgeld.
Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het bedrag en het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden. (Contributie is € 140 per jaar, éénmalig inschrijfgeld bedraagt € 12,50; betreft prijspeil seizoen 2018)
IBAN rekeningnummer:
  Datum aanvraag: (dd-mm-jj)
Handtekening (indien onder 18 jaar tekent een ouder of voogd)

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart men tevens akkoord te gaan met:

  • het verplicht (min. 2x per seizoen) bardienst draaien door leden vanaf 18 jaar
  • met het gebruik van deze gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) door andere instanties, zoals de KNLTB

Het contributie bedrag is inclusief gratis tennisles voor juniorleden t/m 17 jaar

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier,   nieuwe leden moeten een digitale pasfoto (jpg bestandje) mailen naar ger.otto@casema.nl. Deze foto wordt gebruikt voor het aanmelden en de aanvraag van een ledenpas richting KNLTB.  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie.
Print dit formulier om te ondertekenen en stuur dit op naar: Ledenadministratie TVTA
Ger Otto      
Hazelaarstraat 7      
2461 DP Ter Aar      
Telefoon: 0172-604651    
**onderstaande in te vullen door ledenadministratie**
Datum formulier ontvangen  
Mail verzonden  
Ingeschreven KNLTB  
Foto verzonden  
Opnemen in contributielijst