TVTA Vandaag

28-1-2020- Geen evenement & geen bardiensten vandaag


- Geen verjaardagen vandaag
Inschrijf formulier

Machtigingsformulier Contributie TVTA

Geacht tennislid,

Middels dit schrijven willen wij je informeren over de mogelijkheid om onze facturen per automatische incasso te voldoen.

Uw voordelen.
Automatische Incasso is een zeer handige manier van betalen. je dient ons eenmalig schriftelijk te machtigen om de facturen per vervaldatum van je rekening te laten incasseren. Wij nemen vervolgens het initiatief om het afgesproken bedrag over te boeken. Dankzij automatische incasso bent je nooit te laat met betalen. Een ander voordeel is dat automatische incasso je niets extra kost. U bespaart dus op de kosten van het betalingsverkeer.

Machtigen. U blijft de baas!
Bij een automatische incasso worden de verschuldigde bedragen automatisch overgeboekt. Maar je blijft altijd de baas over je geld, u houdt controle over je rekening. Dat wil zeggen: je kunt elke automatische overboeking ongedaan maken.

Wat moet u doen om gebruik te maken van automatische incasso?
Eenvoudig. je vult het machtigingsformulier in en stuurt het aan ons terug per email of reguliere post. Pas na ontvangst van je getekende machtiging, kunnen wij deze handeling voor jouw verrichten. Denkt daarbij ook aan dat de naam van de aanvrager van de automatische incasso gelijk moet zijn aan de naam op het IBAN rekeningnummer waarvan de bedragen worden afgeschreven.

Download dit bestand als pdf

Doorlopende machtiging
Gegevens
*Voorletters:
*Achternaam:
*adres
*Postcode
*Plaats

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tennisvereniging Ter Aar met bankrekeningnummer NL93RABO0300378475 de contributie af te schrijven van het hieronder ingevulde IBAN rekeningnummer:

*IBAN rekeningnummer:

De incasso-opdrachten worden omstreeks 1 april verwerkt.

*Datum
Handtekening
(is alleen noodzakelijk als u het formulier Niet per e-mail verstuurd)
  *=verplicht veld