TVTA Vandaag

18-7-2019Bardiensten
Joke Putker 09:00 - 12:30
Nikki van der Hoorn 19:00 - 23:00


Jarigen van vandaag
Peter Hoogervorst

1. Blessureregeling/zwangerschapsregeling:

Leden, die als gevolg van een blessure vóór 1 april van het seizoen niet kunnen tennissen, behoeven niet het gehele contributiebedrag  (€133 ) te betalen.

  • Men betaalt  dan het basisdeel van de contributie (€ 50 ), eventueel verhoogd met een variabel deel (€ 12,50 ) voor elke maand of gedeelte daarvan, waarin weer getennist wordt;
  • Als men na genezing van de blessure het tennissen weer hervat, dan moet men de voor de resterende maanden verschuldigde contributie weer betalen.

  • De blessuremelding dient vóór 1 april van het desbetreffende tennisseizoen schriftelijk (per email mag ook) bij de ledenadministrateur te geschieden. De ledenadministrateur dient ook van de herstelmelding op de hoogte te worden gebracht
    Ter voorkoming van misverstanden:
    De blessureregeling geldt niet voor blessures opgelopen tijdens het seizoen. Restitutie van de contributie wordt dus bij het oplopen van blessures tijdens het seizoen niet verleend.
    Bovengenoemde regeling is ook van toepassing op vrouwelijke leden, die zich zwanger melden.