TVTA Vandaag

23-4-2019Bardiensten
Bonne Odijk 19:00 - 23:00
Diny Jansen 09:00 - 12:30


- Geen verjaardagen vandaag

7. Regeling kantinedienst:

Alle leden hebben de verplichting om minimaal 2 bardiensten per seizoen te draaien.
Regels m.b.t. het vervullen van bardiensten

•      Bardiensten worden op de TVTA website getoond en op Barboek.
•      Je bent zelf verantwoordelijk voor de betreffende bardienst(en).

Je dient zelf voor vervanging te zorgen!


•      De kosten van afkoop van de bardienst zijn € 60 Afkoop dien je voor aanvang van het tennisseizoen kenbaar te maken aan de kantinecommissie (zie website)

•    De boete voor het niet vervullen van een bardienst bedraagt €75


•      Bij elke bardienst ligt er een formulier op datum en diensttijd, welke na afloop van de bardienst (getekend) dient te worden