TVTA Vandaag

21-10-2019- Geen evenement & geen bardiensten vandaag


Jarigen van vandaag
Theo Lustenhouwer

Bardienst Reglement

Alle leden hebben de verplichting om minimaal 1 bardienst per seizoen te draaien.

Regels m.b.t. het vervullen van bardiensten:

 • De leden kunnen middels een inschrijfformulier of e-mail bij de kantine commissie kenbaar maken welke datum(data) gewenst is(zijn). Dit formulier wordt in de topspin en websitegeplaatst.
 • Indien u het inschrijfformulier of een e-mail voor de bardiensten niet inlevert, dan zult u willekeurig ingedeeld worden.
 • Bardiensten worden op de website getoond.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de betreffende bardienst(en) In geval van ziekte, onverwachte verhinderingen en andere zaken ontslaat dit u niet van deze verplichting.

U dient zelf voor vervanging te zorgen! 

 • De boete voor het niet vervullen van een bardienst bedraagt € 75
 • De kosten van afkoop van de bardienst zijn € 60
 • Bij elke bardienst ligt er dan een envelop op datum en diensttijd, welke na afloop van de bardienst (getekend) in de kluis gedeponeerd dient te worden.
 • Ook de inkomsten door de u gedraaide bardienst dient u in deze envelop te doen. Deze envelop kan in de kluis gedeponeerd te worden
 • Er staan wel een aantal wijzigingen tegenover.
 • Er wordt een lijst gemaakt van leden welke zich vrijwillig, tegen een vergoeding van € 20, een extra bardienst willen draaien
 • Leden worden in de gelegenheid gesteld om zich vrijwillig te melden om tegen een vergoeding van € 20 een bardienst over te nemen. De persoon welke Zijn bardienst wil overdoen aan een ander is verplicht hiervan melding te maken bij de kantine commissie per e-mail of telefoon. De persoon moet de verrekening met de vrijwilliger zelf regelen.

 Vrijwilligers kunnen zich inschrijven bij de kantine
Commissie op kantine@tvta.nl

 

Logboek

In de kantine liggen mappen waarin het logboek te vinden is. Ook staan hier enkele instructies waarvan wij vragen U deze ook daadwerkelijk op te volgen. Mocht het tijdens uw bardienst regenen, vermeld dit dan duidelijk in dit logboek.