TVTA Vandaag

18-7-2018Evenementen
Jr Jeugdkamp Bandanasports 123... 8.30 - 17.00

Bardiensten
Sophie den Haan 19:00 - 23:00


Jarigen van vandaag
Peter Hoogervorst

Voorjaarscompetitie seizoen 2018:

 

Beste allemaal,

Het tennisseizoen 2017 zit er alweer bijna op. De najaarscompetitie is (bijna) afgerond en ook dit jaar was er weer veel animo voor.
Waarschijnlijk zijn jullie er nog helemaal niet mee bezig, maar de inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2018 moet alweer geregeld worden.

Voor komend seizoen heeft de KNLTB een aantal wijzigingen/vervallen van competitievormen doorgevoerd. Hieronder een samenvatting:

· Wijziging: Vanaf 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als jeugdcompetities. Het winnend punt bij 40-40 komt hierbij te vervallen, alleen de wedstrijdtiebreak wordt ingevoerd. Dit betekent dat de derde set wordt vervangen door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). -> Zie bijlage voor uitgebreide toelichting
· Wijziging: Verenigingen kunnen in 2018 niet meer kiezen voor Compact Spelen. Bij de 8&9-competitie en de zomeravondcompetitie wordt wel nog compact gespeeld (winnend punt bij 40-40 en 3e set een wedstrijdtiebreak).
· Wijziging: Versoepeling invallersregeling: Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun eigen vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
· Wijziging: De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0. -> Zie bijlage voor uitgebreide toelichting
· Vervallen: De Dames dubbel 17+ competitie op dinsdagmorgen (op tijd) wordt niet langer aangeboden. Dit vanwege de sterke terugloop in het aantal deelnemende ploegen.
· Vervallen: Dames 17+ competitie op maandagmorgen (2DE-3DD) wordt niet langer aangeboden. Het is door het geringe aantal inschrijvingen niet langer mogelijk om volledige poules te formeren.

De wijzigingen en competitieaanbod zijn aan het bestuur voorgelegd en daarover is het volgende besloten:

· Maandag t/m vrijdag op de dag competitie blijft zoals het was.
· Zaterdag en zondag op de dag competitie blijft zoals het was. Wel moet er rekening gehouden worden met de jeugdcompetitie/funmasters, die ook deze dagen in de ochtend gespeeld worden.
· Maandagavond t/m donderdagavond kan er geen competitie gespeeld worden en is alleen vrij spelen/onderlinge OC en les mogelijk.
· Vrijdagavond; Vorig seizoen 4 teams. Dit kan komend seizoen door het verkrijgen van een extra baan uitgebreid worden naar max 6 teams).

Samen met het bestuur hebben we een competitiebeleid 2018-2022 opgesteld waarin alle regels met betrekking tot inschrijving en (volgorde) van plaatsing van teams van de competitie is beschreven. Dit beleid is als bijlage toegevoegd. Neem deze door en stuur mij een mail bij vragen en/of onduidelijkheden.

Uiterlijk 16 december moet ik de teams inschrijven en wil jullie daarom ook vragen om de inschrijving van jullie team uiterlijk 8 december per mail aan mij door te geven!
Graag duidelijk aangeven welke dag jullie willen spelen en welke vorm (alleen dubbels op tijd, reguliere dubbels of enkels/dubbels). Kijk hiervoor goed in de bijlage bij de inschrijfmogelijkheden.
Daarnaast heb ik een teamopgave nodig met de namen en bondsnummers, omdat voor sommige vormen o.b.v. actuele ratings de klasse bepaald gaat worden.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
· Overzicht van het aanbod landelijk
· Overzicht van het aanbod van het district Leiden
· Overzicht van de speeldata 2018
· Uitleg verkort spelen
· Uitleg versoepeling invallersregeling
· Competitiebeleid T.V.T.A. 2018-2022

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn, dan hoor ik die graag!

Groet,
Bianca